Adaptive DIALOG – håndterer henvendelser fra publikum

Adaptive DIALOG

Hva er Adaptive DIALOG?

Adaptive DIALOG er en løsning for å håndtere avvik og henvendelser fra publikum. En brukervennlig, web-basert løsning for registrering, oppfølging og kommunikasjon med publikum vedrørende feil og mangler ved kommunaltekniske tjenester slik som vei, bygningsmasse, renovasjon, vann og avløp, gatelys m.v.

Adaptive DIALOG er utviklet delvis i samarbeid med flere norske kommuner. Løsningen er en modul til Adaptive.

Kontakt Jens Erik Thyholdt (jet@avinet.no) eller Christopher H. Strutz (chs@avinet.no) for mer informasjon om Adaptive DIALOG.

Adaptive DIALOG består av to deler:

Adaptive DIALOG

En publikumsløsning som er utformet responsiv for implementering i kommunens portalløsning eller bruk på smartmobil/nettbrett. Løsningen tilpasser seg enheten den benyttes på.

Adaptive DIALOG

En behandlingsløsning som kan benyttes på en hvilken som helst PC eller nettbrett. Løsningen kan tilbys som en skyløsning, slik at nye kommuner kan gå i gang umiddelbart.

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

ARENDAL (FIRMAADRESSE):
Asplan Viak Internet AS, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården Barbu, Kystveien 14)

Orgnr: 983 594 697 MVA
Asplan Viak Internet AS

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 6723 Tempe, 7490 Trondheim
(besøksadresse Tempevegen 22)

SKIEN:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)

Bankinformasjon:
DnB NOR Bank ASA
Stranden 21, Aker Brygge
0021 OSLO

Bankgiro: 1644.05.80509
IBAN: NO90 1644 0580 509
SWIFT: DNBANOKKXXX
Bankkode: DnB NOR