Adaptive – modulbasert og robust kartapplikasjon

Adaptive 3

Webapplikasjonen Adaptive er et alternativ til enkle desktop GIS-verktøy, og egner seg til distribusjon av kart via web, datafangst og enkle analyser samt editering av data. Ved hjelp av administratorverktøyet kan brukere med dedikerte rettigheter enkelt sette opp nye klienter og bestemme innhold, funksjonalitet og brukergrensesnitt samt endre kartografi. Scroll ned for tekniske spesifikasjoner.

Adaptive QGIS

Adaptive plugin til QGIS

Direkte fra desktop til web

De aller fleste som jobber med kart og GIS kommer i situasjoner der man gjerne vil gå raskt fra desktop GIS til publisering på web. Avinet har laget en plugin som gjør at du kan lage ditt kart i QGIS, for deretter å gå til programvarens menylinje og publisere til Adaptive.

  • QGIS-server integreres som en tilgjengelig datakilde i Adaptive.
  • Tema publisert fra QGIS kan legges til temakart i Adaptive, på lik linje med andre Adaptive temaer.
  • Data publisert fra QGIS vil være fullt søkbart i Adaptive.

Adaptive QGIS er den raskeste veien fra GIS desktop til web!

Ta kontakt med Frode Wiseth Jørgensen, fwj@avinet.no, for informasjon om QGIS-plugin.

Adaptive Veg

Verktøy for veiforvaltning

Adaptive Veg er en løsning for å håndtere informasjon om egenskaper, tilstand, drift og vedlikehold for egne veier. I første omgang er Adaptive Veg rettet mot kommuner, som i mange år har etterlyst verktøy tilsvarende de man finner for vann- og avløpsnettet.

Løsningen er tett koblet til Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Alle tema beskrevet i denne kan hentes ned – og også tilbakeføres, for de veier man har rettighet til å oppdatere. Nedlastet til Adaptive Veg kan datasettene fra NVDB utvides med egendefinerte egenskaper. Videre har man mulighet til å opprette helt egne tema som ikke finnes i vegdatabanken, og kombinere disse slik man ønsker.

Andre viktige funksjoner er en dagbok hvor man kan registrere tilstand, samt planlagte og utførte tiltak. Denne type dokumentasjon er viktig for eksempelvis å dokumentere kontroll av bekkeinntak før melding om flom. Man kan videre opprette helt egne prosjekter slik som områder som skal ryddes av sommervikarer, strekninger som skal kantklippes osv. Også nyttig er en kalkulator som kan benyttes for raskt å beregne kostnader for dekkevedlikehold, fresing, kantklipping osv. Denne er til hjelp når oppgaver skal prioriteres og budsjett skal planlegges for neste år.

Adaptive Veg

En enkel løsning for å beskrive og registrere inn gravesøknader er også bygget inn. Denne benyttes av både søker og kommunens behandler, for en enkel og effektiv søknadsbehandling.

Ta kontakt med produktansvarlig Jens Erik Thyholdt, jet@avinet.no, for å holde deg oppdatert!

Adaptive Veg wiki

Adaptive GeoStat

Adaptive GeoStat

Statistikk presentert i kart

Koblingen mellom kart og statistikk er kraftfull og kan være en god måte å kommunisere tallmateriale på. I Adaptive GeoStat kombineres kartet og statistikken på en enkel og forståelig måte.

Data legges inn via Adaptive administrator og publiseres på kart og på egne statistikksider. Her finnes en mengde ulike måter å tilpasse dataene på for å gjøre budskapet enklest mulig å tolke for målgruppen.

Integrering med andre nettsteder

Statistikken fra Adaptive GeoStat kan også enkelt legges inn på eksterne nettsteder gjennom ferdig generert HTML embed-kode fra løsningen.

Adaptive GeoStat er en enkel og rask måte å publisere statistiske data på kart og på nett!

Eksempelløsning: Fylkesspegelen (Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Adaptive Light med artikkelmodul

Adaptive med CMS-løsninger

Likestilt visning av artikler og kart

Vi har utviklet en artikkelmodul for Adaptive for presentasjon av større mengder tekst i tillegg til – og i tilknytning til – selve kartet. Mens tidligere versjoner av Adaptive har krevd en seksjon for artikler og en for kartet, og i praksis har fremstått som to ulike nettsteder, vil den nye versjonen kunne presentere tekst parallelt med kartvisning.

Eksempler på løsninger bygget på Adaptive Light

Se publikumsportalen til Bergen og Omland Friluftsråd, turkonkurransen TellTur eller turportalen GodTur for eksempler på hvordan denne løsningen vil kunne se ut. I Adaptive Light er tekstbehandler implementert i samme brukergrensesnitt som kartløsningen, med én felles innlogging.

Tekniske spesifikasjoner Adaptive

Hva er Adaptive?

Webapplikasjonen Adaptive er et alternativ til enkle desktop GIS-verktøy, og egner seg til distribusjon av kart via web, datafangst og enkle analyser samt editering av data. Ved hjelp av administratorverktøyet kan brukere med dedikerte rettigheter enkelt sette opp nye klienter og bestemme innhold, funksjonalitet og brukergrensesnitt samt endre kartografi.

  • Funksjonalitet fra Open Layers.
  • PostGIS database.
  • MapServer kartmotor.
  • Sencha grensesnitt.
  • Lucene søk.

Faktaark for Adaptive (pdf)
Adaptive Wiki for deg som er administrator

Ytterligere spesifikasjon

Adaptive benytter MapServer som kartserver. Dette er den ledende Open Source-plattformen for publisering av kartdata og interaktive kartapplikasjoner på web.

Som database brukes PostgreSql; verdens mest avanserte Open Source database. I tillegg benyttes PostGIS som er en utvidelse av funksjoner og datatyper for behandling av romlige data.

Som frontend kartmoter har vi valgt OpenLayers. Dette er et Open Source basert JavaScript-bibliotek for integrering av kart i webapplikasjoner.

Kontakt produktansvarlig Eirik Csák Knutsen, eck@avinet.no, for mer informasjon om Adaptive og finn ut hvordan du og din organisasjon kan komme i gang med kart på web.

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

ARENDAL (FIRMAADRESSE):
Asplan Viak, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården Barbu, Kystveien 14)

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak, Abels gate 9, 7030 Trondheim
(besøksadresse Abels gate 9)

SKIEN:
Asplan Viak, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)