Adaptive er en modulbasert og robust kartapplikasjon

Adaptive – kartklient for web

Adaptive 3

Hva er Adaptive?

Webapplikasjonen Adaptive er et alternativ til enkle desktop GIS-verktøy, og egner seg til distribusjon av kart via web, datafangst og enkle analyser samt editering av data. Ved hjelp av administratorverktøyet kan brukere med dedikerte rettigheter enkelt sette opp nye klienter og bestemme innhold, funksjonalitet og brukergrensesnitt samt endre kartografi.

  • Funksjonalitet fra Open Layers.
  • PostGIS database.
  • MapServer kartmotor.
  • Sencha grensesnitt.
  • Lucene søk.

Faktaark for Adaptive (pdf)
Adaptive Wiki for deg som er administrator

Kontakt produktansvarlig Eirik Csák Knutsen, eck@avinet.no, for mer informasjon om Adaptive og finn ut hvordan du og din organisasjon kan komme i gang med kart på web!

Ytterligere spesifikasjon

Adaptive benytter MapServer som kartserver. Dette er den ledende Open Source-plattformen for publisering av kartdata og interaktive kartapplikasjoner på web.

Som database brukes PostgreSql; verdens mest avanserte Open Source database. I tillegg benyttes PostGIS som er en utvidelse av funksjoner og datatyper for behandling av romlige data.

Som frontend kartmoter har vi valgt OpenLayers. Dette er et Open Source basert JavaScript-bibliotek for integrering av kart i webapplikasjoner.

Eksempler på Adaptive-løsninger:

Adaptive QGIS

Adaptive plugin til QGIS

Direkte fra desktop til web

De aller fleste som jobber med kart og GIS kommer i situasjoner der man gjerne vil gå raskt fra desktop GIS til publisering på web. Avinet har nå laget en løsning for dette, fra det mest brukte OpenSource GIS-verktøyet; QGIS.

QGIS er et robust, kraftig og meget funksjonsrikt OpenSource desktop GIS-verktøy.

Full integrasjon med Adaptive

Avinet har laget en plugin til QGIS som gjør at du kan lage ditt kart i QGIS, for deretter å gå til menylinjen og velge "Publisér i Adaptive".

  • QGIS-server integreres som en tilgjengelig datakilde i Adaptive.
  • Tema publisert fra QGIS kan legges til temakart i Adaptive, på lik linje med andre Adaptive temaer.
  • Data publisert fra QGIS vil være fullt søkbart i Adaptive.

Adaptive QGIS er den raskeste veien fra GIS desktop til web!

Adaptive GeoStat

Adaptive GeoStat

Statistikk presentert i kart

Koblingen mellom kart og statistikk er kraftfull og kan være en god måte å kommunisere tallmateriale på. I Adaptive GeoStat kombineres kartet og statistikken på en enkel og forståelig måte.

Data legges inn via Adaptive administrator og publiseres på kart og på egne statistikksider. Her finnes en mengde ulike måter å tilpasse dataene på for å gjøre budskapet enklest mulig å tolke for målgruppen.

Integrering med andre nettsteder

Statistikken fra Adaptive GeoStat kan også enkelt legges inn på eksterne nettsteder gjennom ferdig generert HTML embed-kode fra løsningen.

Adaptive GeoStat er en enkel og rask måte å publisere statistiske data på kart og på nett!

Eksempelløsning: Fylkesspegelen (Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Adaptive Skoleskyss

Forenkler saksgangen

- Har jeg krav på skoleskyss? Dette er spørsmålet mange elever stiller seg ved skolestart hvert år, og det er en stor arbeidsbelastning for de som skal behandle alle søknader som skoleskyss. Adaptive Skoleskyss gjør denne jobben enklere, og den gir også eleven umiddelbart svar på om han/hun har krav på skyss eller ikke.

Vi har utviklet funksjonalitet som enkelt lar eleven beregne avstand mellom hjem og skole. I tillegg har vi lagt inn valg av klassetrinn fordi noen veier kan bli ansett som farlig skolevei for lavere klassetrinn, men ikke farlig for de eldre elevene.

Løsningen baserer seg på Vbase fra Statens vegvesen, og lokal/regional myndighet kan selv bearbeide dette datasettet med eventuelle veier som av ulike grunner ikke skal benyttes.

Brukes av både søker og saksbehandler

Adaptive Skoleskyss kan brukes som en egen kartløsning der eleven kan gå inn selv å finne ut om han/hun er skyssberettiget, eller funksjonaliteten kan innarbeides direkte i søknadsskjema. Når man legger inn fødselsnummer i søknaden finner man folkeregistrert adresse, og avstand til nærmeste skole beregnes. På den måten får eleven direkte tilbakemelding om han/hun har krav på skyss eller ikke.

For saksbehandlere har vi laget mulighet for masseberegning av alle søknader. Det vil si at alle innkomne søknader beregnes med avstand hjem – skole og saksbehandler får en rapport med elever med krav på skyss og elever uten krav på skyss.

Adaptive Skoleskyss gjør tildelingen av skoleskyss mer forutsigbar og rettferdig!

Adaptive Light med CMS

Adaptive med CMS-løsninger

Likestilt visning av artikler og kart

Vi har utviklet en artikkelmodul for Adaptive for presentasjon av større mengder tekst i tillegg til – og i tilknytning til – selve kartet. Mens tidligere versjoner av Adaptive har krevd en seksjon for artikler og en for kartet, og i praksis har fremstått som to ulike nettsteder, vil den nye versjonen kunne presentere tekst parallelt med kartvisning.

Eksempler på løsninger bygget på Adaptive Light

Se publikumsportalen til Bergen og Omland Friluftsråd og turkonkurransen TellTurfor eksempler på hvordan denne løsningen vil kunne se ut. I Adaptive Light er tekstbehandler implementert i samme brukergrensesnitt som kartløsningen, med én felles innlogging.

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

ARENDAL (FIRMAADRESSE):
Asplan Viak Internet AS, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården Barbu, Kystveien 14)

Orgnr: 983 594 697 MVA
Asplan Viak Internet AS

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak Internet AS, Abels gate 9, 7030 Trondheim
(besøksadresse Abels gate 9)

SKIEN:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)

Bankinformasjon:
DnB NOR Bank ASA
Stranden 21, Aker Brygge
0021 OSLO

Bankgiro: 1644.05.80509
IBAN: NO90 1644 0580 509
SWIFT: DNBANOKKXXX
Bankkode: DnB NOR