Smarte løsninger basert på innovasjon og erfaring

Hvem er vi?

Om Asplan Viak Digitale tjenester

Asplan Viak Digitale tjenester – eller Avinet, i dagligtale – er en konsulentvirksomhet med spesialkompetanse innen nettbaserte kart- og databaseløsninger. Vi er aktive innen nasjonale og europeiske FoU-prosjekt, og leverer kartbaserte applikasjoner for offentlige og private virksomheter i Norge og utlandet.

Avinet er et datterselskap av Asplan Viak, og samarbeider blant annet med Vestlandsforskning, Grid Warsaw og Cartomatics.

Selskapet ble etablert for å ta vare på unik kompetanse på områder som webteknologi og kartteknologi for bruk på web; kompetanse som ble oppnådd gjennom flere EU-finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter i tidsrommet 1997-2001.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling er fortsatt en viktig del av Avinet sin virksomhet og vi er aktive partnere i flere ulike FOU-prosjekter finansiert av Skattefunn og EU-kommisjonen. FOU gir oss viktig kompetanse, erfaring, nettverk og pilotløsninger.

Visjon og målsetninger

Vår visjon er å tilby smarte løsninger basert på innovasjon og erfaring for å forbedre arbeidsprosesser og informasjonsflyt hos våre kunder. Navnet Asplan Viak Digitale tjenester skal være assosiert med god teknisk kompetanse, faglig forståelse og vellykket samarbeid.

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

Arendal (firmaadresse):
Asplan Viak, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården, Barbu)

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak, Abels gate 9, 7030 Trondheim
(besøksadresse Abels gate 9)

SKIEN:
Asplan Viak, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)