Brukersamling 2017: Oslo, 6.–7. desember

Velkommen til årets brukersamling!

Brukersamlingen er vårt fremste samarbeidsforum hvor vi som utviklere og leverandører møter dere som kunder, brukere og kreative idé-utviklere. Årets samling arrangeres i Oslo, onsdag 6. desember – torsdag 7. desember.

Som vanlig blir det innlegg både fra oss i Avinet og fra dere brukere. I tillegg vil vi i år legge til rette for minikurs i bruk og tilpassing av Adaptive. Vi etterspør i den anledning ønsker fra dere. Ta gjerne kontakt med Frode; fwj@avinet.no, om du har innspill.

Deltageravgiften er kr 4000,-/ person. Vi overlater til den enkelte deltaker å selv finne overnatting.

Håper å se deg i Oslo! Foreløpig program ser du nedenfor.

Kongens gate 1

Faglig opplegg på dagtid begge dager og middag med påfølgende sosialt samvær onsdag blir i Asplan Viak sine kontorer i Kongens gate 1 (kart); en bygning med lang og spennende historie og nå nennsomt restaurert av vårt morselskap.

Program

Ved Avinet Brukerinnlegg Pause/mat

Onsdag 6. desember

Når Hva Hvem
Kl 10 Velkommen Tor Gunnar Øverli, Avinet
  Adaptive: Status quo og fremtiden Avinet
  Kaffepause
  Bruk av droner Jostein Thorvaldsen, Asplan Viak
Ca kl 13 Lunsj
  Adaptive pluss Avinet
  Adaptive Light, Adaptive CMS Avinet
  NRKs bruk av kart og relaterte teknologier Harald K. Jansson, NRK
  Kaffepause
  Kan reisevaner forklares med GIS-analyser? Gunnar Berglund, Asplan Viak
  SCOPE 2017: Beredskapsløsningen Martine Vad Almankaas, Kystverket
Ca kl 19 Middag & uformell kveldssamling i Kongens gate 1

Torsdag 7. desember

Når Hva Hvem
Kl 09 God morgen Tor Gunnar Øverli, Avinet
  Fiskeridirektoratet: filtrering i Adaptive Susanne Balzer, Fiskeridir.
  Nye kunders bruk av feltløsningen Avinet
  Kaffepause
  WORKSHOPS  
Ca kl 13 Lunsj
  WORKSHOPS forts.  
  Tilbakemeldinger fra brukerne Tor Gunnar Øverli, Avinet
Ca kl 16 Hjemreise

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

Arendal (firmaadresse):
Asplan Viak Internet AS, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården, Barbu)

Orgnr: 983 594 697 MVA
Asplan Viak Internet AS

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak Internet AS, Abels gate 9, 7030 Trondheim
(besøksadresse Abels gate 9)

SKIEN:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)

Bankinformasjon:
DnB NOR Bank ASA
Stranden 21, Aker Brygge
0021 OSLO

Bankgiro: 1644.05.80509
IBAN: NO90 1644 0580 509
SWIFT: DNBANOKKXXX
Bankkode: DnB NOR