Adaptive DIALOG – håndterer henvendelser fra publikum

Adaptive DIALOG

Hva er Adaptive Dialog?

Adaptive DIALOG

Adaptive Dialog er en løsning for å håndtere henvendelser fra publikum. En brukervennlig, web-basert løsning – for registrering, oppfølging og kommunikasjon vedrørende feil og avvik ved kommunaltekniske tjenester slik som vei, bygningsmasse, renovasjon, vann og avløp, gatelys m.v.

Adaptive DIALOG er utviklet delvis i samarbeid med flere norske kommuner. Løsningen kan leveres som abonnementstjeneste, eller som en modul til en allerede eksisterende Adaptive-instans.

Det unike med Adaptive Dialog er muligheten for å legge inn rutiner for automatisert veiledning, tilbakemelding og delegering av ansvar når et avvik rapporteres. En omlegging i rutiner for henting av avfall vil for eksempel automatisk kunne forklare hvorfor søppelkassen ikke er tømt den vante dagen. Ved vannavstengning vil man kunne forklare hvorfor det mangler vann. Ved melding om et ødelagt gatelys kan det legges inn automatisk svar om når dette forventes fikset. Mulighetene er mange!

Systemet fremmer en god dialog mot publikum, og avlaster kommunen med de mange henvendelser som kommer inn. Gode og raske tilbakemeldinger oppfattes som god service.

Løsningen utikles stadig videre slik at stadig flere av de aktiviteter og forhold som opptar publikum kan hektes på. Slik kan informasjonsstrømmen ytterligere effektiviseres og automatiseres.

Kontakt Jens Erik Thyholdt (jet@avinet.no) for mer informasjon om Adaptive Dialog.

Adaptive Dialog består av to deler:

Adaptive DIALOG

For publikum: en web-basert kartløsning der kommunens innbyggere selv kan registrere feil og mangler ved ulike kommunale tjenester. Dette samtidig som de kan se hva andre innbyggere og kommunen selv har registrert. Løsningen integreres i kommunens egen web-portal eller benyttes som en selvstendig applikasjon på web eller mobil.

Adaptive DIALOG

For kommunen: en behandlingsløsning som kan benyttes på en hvilken som helst PC eller nettbrett.

Adaptive DIALOG kan tilbys som en skyløsning, slik at nye kommuner kan gå i gang umiddelbart.

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

ARENDAL (FIRMAADRESSE):
Asplan Viak, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården Barbu, Kystveien 14)

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak, Abels gate 9, 7030 Trondheim
(besøksadresse Abels gate 9)

SKIEN:
Asplan Viak, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)