Mobilapper for enkel navigering og registrering

Norgeskart friluftsliv

Norgeskart

Mobilappen Norgeskart friluftsliv er fra høsten 2020 ute av vår app-portefølje. Vi fortsetter vårt gode samarbeid med appens skaper, Håvard Sataøen, men fra nå finner du all informasjon om appen på egen nettside; ture.no.

Synfaring

Ta reguleringsplaner med ut i felt

Synfaring er en app for å ta reguleringsplaner med ut i felt. Den fungerer like godt uten mobildekning, da den laster inn plan fra SOSI-fil og lar brukeren forhåndslagre kartet. Objekter i planen kan tas i kontroll, hvorpå all informasjon om objektet presenteres for brukeren.

Dersom kommunen har egne WMS-tjenester som er åpent tilgjengelige er det også mulig å gi tilgang til disse som egne kartlag i appen. Typiske kartlag kan være egne bakgrunnskart og reguleringsplaner.

Appen støtter i dag "Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner" fra SOSI plan 4.5. Vi vil også se på behovet for støtte for hele SOSI plan 4.5, bl.a. kommuneplaner, kommunedelplaner, regionalplaner og nasjonale planoppgaver.

Geotaggede bilder

Appen kan ta geotaggede bilder med kommentar. Kommentarer legges i EXIF informasjonen i det geotaggede bildet, og bildene kopieres ut i en egen katalog. I en utvidet løsning er det vurdert om en også skal kunne legge inn og eksportere nye planobjekter til SOSI-fil.

Mulig fremtidig funksjonalitet

  • Integrasjon med Adaptive.
  • Filtrering av enkelte objekttyper (faresone, støysone etc.).
  • Liste over innlastede planer med mulighet til å hoppe til plan og slette valgt plan (i dag slettes alle innlastede planer ved ny import).
  • Vise dokumenter knyttet til plan om dette lar seg gjøre med kommunens systemer. Eventuelt vise dokumenter knyttet til plan som er kopiert over til enhet.

Kunder som pr. i dag er aktive brukere av appen er Klepp kommune og Asplan Viak.

Planlegger

Det vurderes også å lage en "Planlegger"-app/-modul hvor det vil være mulig å editere og legge inn nye geometrier. Appen vil ha en del felles med Synfaring-appen, men har en del problemstillinger knyttet til seg når det gjelder eksport av planene.

For både planleggeren og annen funksjonalitet ønsker vi tilbakemeldinger på behov!

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

ARENDAL (FIRMAADRESSE):
Asplan Viak, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården Barbu, Kystveien 14)

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak, Abels gate 9, 7030 Trondheim
(besøksadresse Abels gate 9)

SKIEN:
Asplan Viak, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)