Mobilapper for enkel navigering og registrering

Norgeskart friluftsliv – androidvinneren nå også på iOS

Nytt navn og tilgjengelig på nytt operativsystem

Norgeskart

Med lansering for iOS har vi gitt den mest nedlastede kart-appen på det norske androidmarkedet nytt navn. Du vil nå finne den som Norgeskart friluftsliv – dette for å unngå forveksling med annen app ved samme navn men langt fra samme funksjonalitet.

Standard funksjonalitet

 • Detaljerte kartdata fra Kartverket; Topografisk, Topografisk gråskala og Norge i bilder (BAAT).
 • Topografisk kart, sjøkart, dybdedata +++
 • Forhåndslagring av kart for bruk i områder uten dekning.
 • Opptak av GPS-spor.
 • Kjørerutefunksjon.
 • Import/eksport av GPX og KML.
 • Detaljert info og grafer om sporlogger.
 • Høyder hentes for interessepunkter.
 • Kobling mot Google Maps/Google Earth.

Hent appen på Google Play
Hent appen på App Store
Brukerveiledning for Norgeskart friluftsliv

Annen funksjonalitet

 • Kompass og GPS-status.
 • Roter kartbilde med kompass eller GPS-kurs.
 • Slave senter av kart til GPS-posisjon.
 • Skaler kartbildet (1x, 2x, 4x).

Norgeskart friluftsliv Pro

 • Lagrede kart tilgjengelig så lenge du ønsker
 • Lag egne ruter
 • Tilgang til kartportalen norgeskart.avinet.no
 • Synkroniser punkter, opptak og ruter på tvers av enheter og med kartportal
 • Kartlag for kvikkleire, naturvernsområder og snødybde
 • Orienteringskart fra www.okartkiosken.no

Produktansvarlig: Håvard Sataøen (havard.sataoen@avinet.no).

Synfaring

Ta reguleringsplaner med ut i felt

Synfaring er en app for å ta reguleringsplaner med ut i felt. Den fungerer like godt uten mobildekning, da den laster inn plan fra SOSI-fil og lar brukeren forhåndslagre kartet. Objekter i planen kan tas i kontroll, hvorpå all informasjon om objektet presenteres for brukeren.

Dersom kommunen har egne WMS-tjenester som er åpent tilgjengelige er det også mulig å gi tilgang til disse som egne kartlag i appen. Typiske kartlag kan være egne bakgrunnskart og reguleringsplaner.

Appen støtter i dag "Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner" fra SOSI plan 4.5. Vi vil også se på behovet for støtte for hele SOSI plan 4.5, bl.a. kommuneplaner, kommunedelplaner, regionalplaner og nasjonale planoppgaver.

Geotaggede bilder

Appen kan ta geotaggede bilder med kommentar. Kommentarer legges i EXIF informasjonen i det geotaggede bildet, og bildene kopieres ut i en egen katalog. I en utvidet løsning er det vurdert om en også skal kunne legge inn og eksportere nye planobjekter til SOSI-fil.

Mulig fremtidig funksjonalitet

 • Integrasjon med Adaptive.
 • Filtrering av enkelte objekttyper (faresone, støysone etc.).
 • Liste over innlastede planer med mulighet til å hoppe til plan og slette valgt plan (i dag slettes alle innlastede planer ved ny import).
 • Vise dokumenter knyttet til plan om dette lar seg gjøre med kommunens systemer. Eventuelt vise dokumenter knyttet til plan som er kopiert over til enhet.

Kunder som pr. i dag er aktive brukere av appen er Klepp kommune og Asplan Viak.

Planlegger

Det vurderes også å lage en "Planlegger"-app/-modul hvor det vil være mulig å editere og legge inn nye geometrier. Appen vil ha en del felles med Synfaring-appen, men har en del problemstillinger knyttet til seg når det gjelder eksport av planene.

For både planleggeren og annen funksjonalitet ønsker vi tilbakemeldinger på behov!

Gatelys

Gatelysregistrering

Samkjøring og tilgjengeliggjøring av data

Appen for registrering av gatelys ble opprinnelig laget for Infratek Norge AS, som har registrert gatelys for flere kommuner på østlandet.

Planlegges nå integrert med Adaptive for visualisering, lagring og tilgjengeliggjøring av innsamlede data. Aktuelle kunder vil være både kommuner og kommersielle aktører.

Kommunens MastVeilys-objekter kan importeres og danne grunnlaget for registrering av data:

 • God oversikt over hvor gatelys befinner seg og omfang.
 • Raskere registrering i felt.
 • Mulig med kjørerute til valgt lyspunkt.

Annen funksjonalitet:

 • Slå av/på gruppering av punkter
 • Slå av/på kopiering av data fra forrige valgte skjema
 • Valg av tennskap markerer tilhørende lyspunkt og kabler
 • Legge inn nytt lyspunkt ved markør
 • Legge inn nytt tennpunkt ved markør
 • Legge inn ny kabel mellom to lyspunkt eller mellom lyspunkt og tennpunkt

Eksport av registreringer:

 • Registreringer eksporteres til SOSI-filer og kan senere importeres.
 • Bilder legges i en egen katalog ved siden av SOSI filene.
 • Eksporterte filer kan siden importeres på en enhet.
 • Merk: Integrasjon med Adaptive vil gi eksport direkte til sentral database.

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

ARENDAL (FIRMAADRESSE):
Asplan Viak Internet AS, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården Barbu, Kystveien 14)

Orgnr: 983 594 697 MVA
Asplan Viak Internet AS

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak Internet AS, Abels gate 9, 7030 Trondheim
(besøksadresse Abels gate 9)

SKIEN:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak Internet AS, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)

Bankinformasjon:
DnB NOR Bank ASA
Stranden 21, Aker Brygge
0021 OSLO

Bankgiro: 1644.05.80509
IBAN: NO90 1644 0580 509
SWIFT: DNBANOKKXXX
Bankkode: DnB NOR