Vi tilbyr tjenester innen GIS og dataforvaltning

Avinet geokodingverktøy

Avinet geokodingverktøy

Automatisk geokoding av datasett som mangler koordinater

Filer som inneholder kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer kan lastes opp og geokodes mot matrikkelen med opplysninger for 2012. Det blir laget en kopi av filen med koordinater på alle punkt som har kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer som metadata. Det kan være foto eller andre typer innhold. De berikede filene kan eksporteres i ulike format. Matrikkelen kan også konverteres til RDF og det kan legges til URI-er med valgfritt navnerom.

Løsningen ble utviklet for å kartfeste bosteder i folketellingen i 1910. Tellingen inneholder kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer for alle bosteder. På grunnlag av data fra Kåre Bævre, som viser endring i kommunegrenser fra 1910 til 2012, ble en "matrikkel" rundt 1910 konstruert. Matrikkelen med koordinater ble så koblet til de ulike bostedene i folketellingen. For byene ble gate/adresse benyttet som koblingspunkt.

Manuell geokoding – LoCloud kartfestingsverktøy

Kart gjør innhold lett tilgjengelig og enkelt å utforske. Mange datasett mangler imidlertid koordinater. Som teknisk partner i EU-prosjektet LoCloud har Avinet utviklet et skybasert kartfestingsverktøy som gjør det enkelt å berike eksisterende innhold (datasett) med koordinater og korrigere og kvalitetssikre allerede kartfestet innhold.

Alle typer innhold i tabellform kan lastes opp i verktøyet (CSV-filer). Koordinater og andre metadata påføres for hver enkelt objekt. Det ferdige berikede datasettet kan eksporteres i ulike formater som KML, GeoJSON, CSV og RDF.

Verktøyet gir mulighet for crowd sourcing, og er fint å kombinere med autogenerering av koordinater i Avinets verktøy for geokoding.

LoCloud kartfestingsverktøy er tilgjengelig på locloud.avinet.no/demo; innlogging for test oppretter du selv.

Vi tilbyr også disse tjenestene

Kartløsninger

Vår Adaptive webklient lar deg distribuere kart via web. Via administratorverktøyet setter du opp nye kartløsninger der innhold, funksjonalitet, GUI og kartografi tilpasses individuelt.

Kartdata

Kunnskap om anvendt GIS er et kjerneelement i vår drift. Med vår kompetanse kan vi forvalte, analysere og presentere store mengder geografiske data på en effektiv og god måte.

Prosjektutvikling

Avinet har lang erfaring med prosjektutvikling. Vi bidrar i alle trinn av prosessen – fra søknadsskriving og idéutvikling til prosjektledelse. Vi kan også stå for ekstern sluttevaluering.

Kurs og foredrag

Vi holder foredrag og kurs innen QGIS, PostgreSQL/PostGIS og MapServer, og i bruk av våre egne produkter. Vi holder også innføringskurs i bruk av webbaserte klienter og sosiale medier.

Dokumentasjon

Vi utarbeider dokumentasjon og hjelpesystem for spesialutviklede løsninger, myntet på alle typer brukere fra nybegynnere til driftspersonell.

Support

Vi tilbyr profesjonell brukerstøtte og support på egne produkter og applikasjoner vi har utviklet for kunder, samt MapServer, QGIS, PostGIS og PostgreSQL-applikasjoner.

Netthotell

Vi har et eget karthotell der vi administrerer kartbaserte tjenester på vegne av kunder.

Maskinvare

Vi bistår med spesifikasjon av maskinvareplattformer, samt innkjøp, installasjon og oppsett av programvare for drift av kart-, database- og webapplikasjoner.

Design

Erfarne designere med kompetanse innen interaksjonsdesign og universell utforming hjelper deg med å løfte din bedrifts nettsted. Ved behov kan vi bistå fra idé til ferdig profil.

Kontakt oss

Telefon: (+47) 417 99 417
 avinet@avinet.no

ARENDAL (FIRMAADRESSE):
Asplan Viak, Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal
(besøksadresse Havnegården Barbu, Kystveien 14)

TRONDHEIM OG SNÅSA:
Asplan Viak, Abels gate 9, 7030 Trondheim
(besøksadresse Abels gate 9)

SKIEN:
Asplan Viak, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien
(besøksadresse Torggata 18)

SANDVIKA:
Asplan Viak, Postboks 24, 1300 Sandvika
(besøksadresse Kjørboveien 20)